News

News
03/07/2019

กลุ่ม GC ร่วมกับ สสปท. จัดฝึกอบรมข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับลูกค้าภายในประเทศ ภายใต้โครงการ SSS+

  คุณจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.)  ผู้บริหารในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC โดย คุณวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) และคุณกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E) ร่วมเป็นประธานในงานจัดการอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Safety Standard for SMEs Plus (SSS+) ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT BANGKOK

  สำหรับโครงการดังกล่าว จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีสถานประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และเป็นลูกค้าของ GCM เข้าร่วมฝึกอบรบจำนวน 19 บริษัท โดย GCM มุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการให้เป็นมาตรฐานสากล และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้แข็งแกร่งยั่งยืนต่อไป


30/01/2019

GCM provides face masks to customers for protection against PM 2.5 dust.

จากภาวะวิกฤตมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ GCM แสดงความห่วงใย โดยการส่งมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ Safety Standard for SMEs :SSS ซึ่งสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โครงการ SSS เป็นความร่วมมือระหว่าง GCM และหน่วยงานรัฐบาล ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก โดยเน้นที่กลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการให้มีคุณภาพ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
28/09/2018

Thai-Consulate General Visited PM Vietnam

On September 28th 2018, PM Vietnam welcomes honorable guests from Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City Vietnam, Mrs. UREERAT CHAREONTOH, Thai Consul-General and MR. YUTTALID BUNNAG, Thai Consul to visit the PM Vietnam office at The Deutsches Haus Ho Chi Minh City.
Additionally, our honored guests have discussed with MR. APIWAT CHANWANITKULCHAI, General Director of PM Vietnam about Vietnam Economic, Business culture, Society, Manners and Protocol which would be beneficial to PM Vietnam to grow businesses.
03/08/2018

The 22nd International Polymer Seminar 2018 in Ethiopia

PTT Polymer Marketing Company Limited (PTTPM) and Polymer Marketing DMCC (PM DMCC) were coordinating with VEECHEM GLOBAL FZCO organized the 22nd International Polymer Seminar 2018 at Sheraton Hotel in Addis Ababa, Ethiopia to introduce the company and strengthen the relationship with customers.
 
At this event, Mr. Narongchai Pisutpunya, President of PTTPM, gave a speech on the topic of “Global Economic & PE Market Outlook," while Mr. Prachya Satraphan, Technical Service Engineer, Technical Support Department, introduced on the topic of Product Introduction, focused on InnoPlus Cap and Pipe Application and InnoPlus mLLDPE for Film Packaging. There were 155 customers to attend the seminar.