หน้าแรก / Product by application / งานฟิล์ม
ผลิตภัณฑ์ InnoPlus ที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปฟิล์ม ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ HDPE, LLDPE และ LDPE ซึ่งเหมาะสำหรับการขึ้นรูปด้วยกระบวนการแบบเป่าขึ้นรูป และการหล่อแผ่นฟิล์ม ผลิตภัณฑ์ InnoPlus HDPE เหมาะสำหรับการผลิตฟิล์มประเภทถุงทั่วไป, ผลิตภัณฑ์ InnoPlus LLDPE ซึ่งมีความใส และมีความแข็งแรงสูง เหมาะกับการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท ถุงอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์อาหาร และฟิล์มยืด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ InnoPlus LDPE ซึ่งมีความสามารถในการขึ้นรูปได้ง่าย และผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเด่นมากในเรื่องของความใส อีกทั้งมีความสามารถในการหดตัวได้ดี จึงมักนำไปผลิตฟิล์มหดรัด หรือฟิล์มทั่วไปที่ต้องการความใส
 
Product Type Grade MFR (g/10 min) Density (g/cm3) Characteristic Application Technical Datasheet SDS Regulation
HDPE HD3355F 1.1 0.951 ขึ้นรูปง่าย ฟิล์มมีความใส และ ให้สมบัติเชิงกลที่ดี สำหรับงานฟิล์มลามิเนต หลอดลามิเนต และงานฟิล์มทั่วไปสำหรับบรรจุภัณฑ์
HDPE HD6000F 0.16 0.956 ความสามารถใน ถุงบาง, ถุงมือพลาสติก
HDPE HD7000F 0.04 0.956 มีสมบัติเชิงกลที่ดี ถุงพลาสติกทั่วไป
HDPE HD8000F 0.03 0.950 มีความต้านทางต่อ แรงกระแทกสูง ถุงอุตสาหกรรม
LLDPE LL7410A 1 0.918 ขึ้นรูปง่าย และมีความแข็งแรงสูง เหมาะแก่การขึ้นรูป โดยผสมกับเม็ด HDPE ฟิล์มทั่วไป, ฟิล์มรองใน, ฟิล์มที่ต้องการความแข็งแรงสูง, บรรจุภัณฑ์อาหาร และฟิล์มเกษตร
LLDPE LL7410D 1 0.921 เหนียว และ ทนต่อการดึงยืดได้ดี เหมาะแก่การขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่าผ่านน้ำ ฟิล์มทั่วไป, ฟิล์มรองใน, ฟิล์มที่ต้องการความแข็งแรงสูง, บรรจุภัณฑ์อาหาร และฟิล์มเกษตร
LLDPE LL7410D1 1 0.920 เหนียว และ ทนต่อการดึงยืดได้ดี เหมาะแก่การขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่าผ่านลม ฟิล์มทั่วไป, ฟิล์มรองใน, ฟิล์มที่ต้องการความแข็งแรงสูง, บรรจุภัณฑ์อาหาร และฟิล์มเกษตร
LLDPE LL7410D2 1 0.921 เหนียว และ ทนต่อการดึงยืดได้ดี เหมาะแก่การขึ้นรูปฟิล์ม ฟิล์มทั่วไป, ฟิล์มรองใน, ฟิล์มที่ต้องการความแข็งแรงสูง, บรรจุภัณฑ์อาหาร และฟิล์มเกษตร
LLDPE LL7420A 2 0.918 ขึ้นรูปง่าย และมีความแข็งแรงสูง ฟิล์มยืด, ถุงรองใน และถุงอุตสาหกรรม
LLDPE LL7420D 2 0.921 เหนียว และ ทนต่อการดึงยืดได้ดี เหมาะแก่การขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่าผ่านน้ำ ฟิล์มรองใน, ถุงอุตสาหกรรม, ถุงบรรจุภัณฑ์ผ้า, ถุงขยะ และฟิล์มเกษตร
LLDPE LL7420D1 2 0.920 เหนียว และ ทนต่อการดึงยืดได้ดี เหมาะแก่การขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่าผ่านลม ฟิล์มรองใน, ถุงอุตสาหกรรม, ถุงบรรจุภัณฑ์ผ้า, ถุงขยะ และฟิล์มเกษตร
LLDPE LL7910A 1 0.918 เหนียว, มีความแข็งแรงสูงมาก และขึ้นรูปง่าย ฟิล์มที่ต้องการความแข็งแรงสูง, บรรจุภัณฑ์อาหาร, บรรจุภัณฑ์ฟิล์มประกบ หรือ ฟิล์มที่มีหลายชั้น
LDPE LD2026K 4 0.920 ขึ้นรูปง่าย เนื้อฟิล์มที่ได้มีความนิ่มและใส และเนื้อฟิล์มไม่ติดกัน (เนื่องจากมี slip agent และ antiblock) สำหรับงานฟิล์ม อาทิ ถุงซิป ถุงช็อปปิ้ง และ ถุงทั่วไป เป็นต้น
LDPE LD2420D 0.3 0.923 มีความเหนียวและสามารถทนแรงฉีกขาดได้ดี ถุงอุตสาหกรรม หรือ ถุงหน้ากว้างที่ต้องการความแข็งแรงและเหนียว, ฟิล์มหดรัดสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก, หลอดเครื่องสำอางค์ และชิ้นงานเป่าเข้าแบบ
LDPE LD2420F 0.8 0.923 ขึ้นรูปง่าย ชิ้นงานมีความใสและให้สมบัติเชิงกลที่ดี สำหรับงานเป่าขวดขนาดเล็กที่ต้องการความใส และสามารถใช้ในงาน extrusion สำหรับงานหลอด เช่น หลอดเครื่องสำอาง เป้นต้น
LDPE LD2420H 1.9 0.924 สามารถขึ้นรูปง่าย ฟิล์มที่ได้มีความใสดี งานฟิล์มทั่วไป, ฟิล์มหดรัด รวมถึงงานโฟม
LDPE LD2420K 4 0.924 มีความใสและเงาดี และสามารถขึ้นรูปง่าย งานฟิล์ม เช่น ฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั่วไป, ถุงช็อปปิ้ง, ถุงซิป และ โฟมสำหรับกันกระแทก เป็นต้น
LDPE LD2426H 1.9 0.924 สามารถขึ้นรูปง่าย ฟิล์มที่ได้ไม่ติดกัน (เนื่องจากมี slip agent และ antiblock) งานถุงพลาสติกทั่วไป, ฟิล์มหดรัด รวมถึงงานโฟมและแผ่นสูญญากาศกันกระแทก
LDPE LD2426K 4 0.924 มีความใสและเงาดี และสามารถขึ้นรูปง่าย ฟิล์มที่ได้ไม่ติดกัน (เนื่องจากมี slip agent และ antiblock) งานฟิล์ม เช่น ฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั่วไป, ถุงช็อปปิ้ง, ถุงซิป และ โฟมสำหรับกันกระแทก เป็นต้น